Alle tjenester for bedrifter

Trening før, under eller etter arbeidstid er ansett som en selvfølge hos seriøse bedrifter. Å prioritere de ansattes helse iform av trening kan virke positivt på arbeidsmiljø og produktivitet. I tillegg til å redusere sykefravær, styrker trening på jobben samholdet blandt bedriftens ansatte. Studier viser at èn intensiv time fysisk aktivitet i uken i arbeidstiden, kan redusere sykefraværet blandt de ansatte med 49 %.

Vi ser en unik synergi i de bedriftene vi leverer både trening og behandling. Her er det enkelt å motivere pasienter til å delta på bedriftens treningstilbud. Samtidig er veien kort til fysioterapeut om man ser ansatte på trening som har behov for behandling. Studio Fysio kan ta imot pasienter fra samtlige forsikringsselskap i landet. Har bedriften helseforsikring for sine ansatte kan våre fysiotrenere behandle de ansatte kostnadsfritt på jobben. Å kunne få fysioterapibehandling dekket gjennom forsikring og levert på arbeidsplassen er et kjempegode mange av våre kunder setter stor pris på.

Jeg vil vite mer, kontakt meg!